Gerda Louise Buchgraitz

Gerda Louise Buchgraitz er født 1946.

"Som fuldtidsmaler har jeg altid opstillet et par lærreder i mit atelier. 
Som oftest er den hvide flade inspiration nok til at gå i gang med pensel og farver.
Ideen til motivet opstår længere fremme i processen, når linjen, formen og farvefladerne begynder at spille med.
Samspillet og kommunikationen med billedet er dels styret af elementerne på lærredet og dels af hvad min bevidsthed eller underbevidsthed fremkalder.
Undertrykkelse, frihedstrang, udfordringer, valg og prøvelser er temaer som gengives i abstrakte, figurative symboler.
Under arbejdsprocessen med større lærreder får jeg muligheden for at bevæge mig ind i billedet og så at sige blive opslugt og omringet af det.
Dette er sværere i mindre billedformater, hvor jeg i stedet oplever at stå udenfor billedet og styre processen stærkere og mere bevidst".