Jens Brammer

Jens Brammer er født 1961.
"Jens Brammer kan male en flok høns med den barnlige uskyld, man netop ikke har som voksen, så hønsene bliver en interessant fugleflok klædt i rødt og hvidt og derved åbner op for en tolkning af den danske selvforståelse, når den både er vital og alligevel konform. Jens Brammers motiver udbygger hans evne til at tviste en situation, således at hans naivistiske blik, med sin bevidst indbyggede evne til det enfoldige eller næsten banale, får en dejning af noget underfundigt, der skaber en dybde i det banale. Det enkelte billede får flere lag af betydning.
Jens Brammer har valgt at understrege den lyriske side i et situationsmaleri.
Man fornemmer at Jens Brammer er en moderne historiefortæller med rødder tilbage til Æsops fabler, hvor dyr repræsenterer forskellige menneskelige følelser og udtryk. Og som i H.C. Andersens eventyr, findes der under den umiddelbare overflade en mere subtil stillingtagen til tilværelsen".