Mariann Munck Rasmussen

”Mariann Munck Rasmussens stil forener impressionisme og symbolisme og hun maler med en sikker fornemmelse for komposition med lysende drømmestemninger som det levende. Ofte bærer hendes lærreder denne lyriske og slørede drømmebilledstemning, som får beskueren til at forsvinde ind i en verden af meditativ ro og stille fordybelse”. (Uddrag fra interview af kunstanmelder Vibeke Kruse, VAF)
Disse ord skrev en kunstanmelder om en af mine første udstillinger. Og rigtigt er det da også, at jeg ofte søger at gengive stemninger som et billeddigt, hvor jeg lader det være op til beskueren selv at tolke og skabe sine egne eventyr.
Inspirationen henter jeg på mine rejser, hvor også mange af mine billeder bliver malet - fastfrysninger af et øjebliks skønhed. Det er sjældent et konkret geografisk landskab jeg maler, men et landskab jeg ser for det indre øje - og her bruger jeg det fysiske landskab som en slags springbræt.
Når jeg maler, sætter jeg min lid til at maleprocessen vil ”gå sin gang”. Jeg overvejer ganske vidst nøje materialer, farver og komposition, men lader derefter billedet dukke frem i en udveksling mellem det bevidste og det ubevidste, hentet fra sindets inderste.
Lyset har en afgørende betydning og i mødet med den åbne natur er det altid nuancernes variation i det skarpe eller i det slørede lys der inspirerer mig - sansningen af naturens foranderlige processer.

Vandet er et af mine foretrukne temaer. Det er spejlingerne, refleksionerne samt vandet der rummer de dybe hemmeligheder, der drager og leder frem til et drømmenes univers.
Jeg arbejder lag på lag mens jeg forenkler billedet til en ekspressiv form indtil den kompositorisk er i balance med sig selv. Gennem de mange lag opnås den karakteristiske balance mellem farve og lys, massivitet og transparens.
Min debut som maler fik jeg i Rom i foråret år 2000. Her opholdt jeg mig på Det Danske Akademi for at skrive speciale om film, billedkunst og det italienske byrum. Her kom det, som en naturlig reaktion for mig også at udtrykke mig i et andet medie, nemlig maleriet. At male blev endnu en måde at udforske byens sjæl på.
På akademiet blev jeg opfordret til at udstille mine billeder og det blev så positivt modtaget, så jeg besluttede at sige mit faste job som tv-producer op for at hellige mig billedkunsten. Det blev starten på en ny fascinerende epoke i mit liv.
Baggrund: tv-producer af kultur- og dokumentarprogrammer.
Cand.mag. i film- og medievidenskab.
Bachelor i kunsthistorie.
Århus kunstakademi.