HFødt: 1948.
Studierejser: Grækenland,Tyrkiet,Italien,Malta, Frankrig,Holland,Cypern,Spanien.England og Kina.
- En duft af Byzans - myter - relikvier og alkymi
Tidligere tiders alkymisters utrættelige arbejde og forsøg med at fremstille guld af andre stoffer og metaller har fascineret Mogens Leander gennem mange år.
Dykker man lidt længere ned i historien omkring alkymisternes arbejde med at skabe: LAPIS PHILOSOPHORUM - De vise Sten - vil man erfare at det måske i virkeligheden var en åndelig fuldkommenhed alkymisterne søgte, i endnu højere grad end det at skabe rent guld ad kunstig vej.
De titler og ord Leander hyppigt lader indgå i sine nye maleriers flader, er da også stærkt stemnings- og associations skabende. Man fornemmer at inspirationen fra middelalderens alkymisters kemiske forsøg - har forplantet sig til nye farve- og materialeforsøg i Leanders "laboratorium".
Gennem mange år har Mogens Leander udviklet et billedsprog der viser koblinger til den hellige klassiske byzantinske ikontradition, men som også indholdsmæssigt, tidsmæssigt og visuelt peger endnu længere tilbage – helt tilbage til de fønikiske og babylonske samfunds billed- og skriftsprog.
Oliebillederne Leander præsenterer, viser billedflader der er opbygget af adskillige lag maling, indtil den kraftige stoflighed er opnået. Dernæst udførelsen af de mange indgraveringer, ridser, overmalinger og evt. indprentede tekstsekvenser, der skal give ledetråde og føre hen imod en eventuel senere tolkning af det færdige billede. De kraftige ridser og mishandlinger med gafler og syle ned gennem lærredets overflade, blotlægger underlæggende lags strukturer, og nye farver og former eksponeres frem som arkæologiske  kulturlag. Nedridsede sætninger og udsagn - kraftige bemalinger med fluorescerende farver, atter delvist overmalet med tynde lag fernis, virker som en blanding af tilfældighed og nøje tilrettelagt strategi.  Projektionsflader for begær, drømme og visioner. Spejlinger af vores egen ny-spirituelle tidsalder.
Venedig er byen Leander hvert år vender tilbage til. Byens såkaldte forfald, dens krakelerede døre og ruinøse murflader, dens fugtige og afskallede mure – sammenholdt med besøg i byens kirker og basilikaer - giver altid inspiration til nye ideer der undfanges. Også ophold i Rom har afsat spor, ikke mindst i billedserien: Catacomber - Tempel & Mausoleum, der er skabt efter studier af byens underjordiske katakomber, der med deres sortsvedne patina og grotteagtige lukkethed, giver følelsen af at være blandt tusinder, der afventer den store apokalypse.
BOGUDGIVELSER:
Danske Ikoner – The New Icon-School of Denmark. Forlaget Olivia.
Kunst &Ikoner–Breve fra Byzans.Forlaget Klematis.