Bent Jessen

Bent Jessen har arbejdet med granitskulpturer siden midten af 80´erne. Han arbejder med granit, kvarsit, fredtsten og bronze. Masker og figurer vokser frem af den enkelte stens former, farver og strukturer. Inspireret af Cobra-gruppens spontanitet og af afrikanske maskers enkelhed. Hans stærke ansigter med udspring i det mytologiske kan ofte genkendes fra de gamle kirkers døbefonde, og hans bronzearbejders formsprog er tidløst og elegant.