Lars Rod

Lars Rod, autodidakt billedkunstner & foredragsholder.

Kunstnerisk blev jeg som barn inspireret af min morfar, som var aktiv kunstmaler. I en årrække boede han hos os, og jeg fulgte ham ofte på køreture, hvor vi tegnede skitser til hans og senere til mine malerier. Jeg har tegnet i mange år, og maler nu hovedsagelig med akryl. Mit billedsprog spænder fra det abstrakte til det helt naive naturalistiske. I mine naivistiske malerier forsøger jeg at tolke en opfattelse af umiddelbar virkelighed uden hensyntagen til perspektiv og dimensioner. Glæde skulle gerne være en opstået følelse i disse malerier. Motiverne opstår som regel ud fra en stemning eller et sanseindtryk af farver eller følelser. Mange af mine naivistiske malerier er fri fantasi, men mange er inspireret af egne og børns oplevelser. Inspirationen får jeg ofte fra ophold på vestkysten, hvor familien altid har haft feriebolig. Jeg elsker lysets virkninger på farver, og bruger gerne stærke farver eller kontraster i malerierne