Født 1932
Walther Schaldemoses malerier er inspireret af hans omgivelser. Hans motivverden kredser om cirkusset, kolonihaven, kærligheden samt erotik. Mange af motiverne er også præget af indtryk fra barndommen, hvor han fra sit vindue kunne se en markedsplads.
Han er uddannet stempelgravør, hvilket ses i hans valg af meget små billedformater og anvendelse af lup, når detaljer skal gengives med en pensel med kun et eller meget få hår.
Han blev påvirket af naivismen, da han på Københavns Bymuseum i 1970´rne så en udstilling arrangeret af TV-manden Flemming Madsen, med værker af den tidligere nævnte John Christensen kaldet "Barbermaleren" .
I 2010 udkom bogen ”Walther Schaldemose og Maleriet – Kolonihavemaleren” med tekst af Ole Lindboe.